Radosław Kłos

Frontend Engineer / Team Leader

Profil zawodowy

Początkowo fullstack, obecnie frontendowiec z domieszką UXowca oraz Team Leader. Miłośnik JavaScriptu, TypeScriptu, Node.js i nowych technologii. Zawsze entuzjastycznie nastawiony do nowych projektów, testowania kolejnego frameworka czy wypróbowania nieznanego mi standardu. Gdy tylko mam okazję, staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Jestem zawsze pozytywnie nastawiony do wyzwań jakie są przede mną postawione. Gdy inni nie widzą wyjścia, ja znajduję co najmniej trzy. Okazyjnie działam w projektach OpenSource. Chciałbym dalej rozwijać się w obranym przez siebie kierunku dążąc do osiągnięcia mistrzostwa w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Doświadczenie

Wirtualna Polska Media S.A.

Team Leader [ 2021 - Obecnie ]
Software Developer [ 2019 - 2021 ]
Junior Software Developer [ 2018 - 2019 ]
Praca przy wewnętrznych systemach do obsługi reklamy na portalach należących do Wirtualnej Polski. Do codziennych obowiązków należy analiza wymagań biznesowych, rozwijanie i utrzymywanie aplikacji, pisanie testów jednostkowych, koordynowanie pracy zespołu, współpraca z działem QA, okazjonalne projektowanie UX/UI interfejsu użytkownika. Dodatkowo pełnienie obowiązków Team Leadera – dbanie o wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania, implementowanie w projektach nowoczesnych rozwiązań i technologii, szerzenie dobrych praktyk w zespole, przydzielanie zadań, odpowiedzialność za terminowe dostarczanie funkcjonalności przez członków zespołu oraz pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów.
Używane technologie:
 • Vue logo Vue
 • NuxtJS logo NuxtJS
 • TypeScript logo TypeScript
 • Node.js logo Node.js
 • Docker logo Docker
 • Jest logo Jest
 • Cypress logo Cypress

Fotka.pl sp. z o.o.

Młodszy programista [ 2017 - 2018 ]
Utrzymanie i rozwijanie portalu społecznościowego Fotka.com po stronie frontendowej oraz backendowej, współpraca z grafikiem oraz UXowcem.
Używane technologie:
 • jQuery logo jQuery
 • Node.js logo Node.js
 • PHP logo PHP
 • MySQL logo MySQL
 • Redis logo Redis

Umiejętności

Posiadam doświadczenie w zarządzaniu 4-osobowym zespołem programistów w systemie Scrum. Na co dzień współpracuję z Project Managerem, zespołem grafików i UXowców, zespołem QA oraz reprezentantami biznesu.
Posługuję się biegle, rozwiązuję skomplikowane problemy oraz posiadam wieloletnie komercyjne doświadczenie w następujących technologiach:
 • Vue logo Vue
 • NuxtJS logo NuxtJS
 • JavaScript logo JavaScript
 • TypeScript logo TypeScript
 • HTML logo HTML + CSS
Posługuję się w stopniu zaawansowanym, jestem w stanie rozwiązać większość problemów oraz posiadam komercyjne doświadczenie:
 • Node.js logo Node.js
 • Cypress logo Cypress
 • Jest logo Jest
 • Mocha logo Mocha
 • Polymer logo Polymer
 • WebComponents logo WebComponents
 • Docker logo Docker
 • GIT logo GIT
Posługuję się w stopniu średnim, jestem w stanie rozwiązać część problemów oraz posiadam komercyjne doświadczenie:
 • Express.js logo Express.js
 • Webpack logo Webpack
 • Cog logo ServiceWorker
 • Cog logo WebWorker
 • Stryker.js logo Stryker.js
 • SASS logo SASS
 • PostCSS logo PostCSS
 • MySQL logo MySQL
 • Redis logo Redis
Używam hobbystycznie / jestem w trakcie nauki i posługuję się w różnym stopniu zaawansowania:
 • React logo React
 • Next.js logo Next.js
 • Svelte logo Svelte
 • NestJS logo NestJS
Znajomość języków obcych:
 • English logo Angielski - B2